Valorlub vzw is het beheersorganisme voor de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor smeerolie in België.

Valorlub werd in 2004 opgericht om de uitvoering van de aanvaardingsplicht van gebruikte oliën op zich te nemen. Het voert in naam van zijn leden alle verplichtingen uit die voortvloeien uit de Aanvaardingsplichtconvenant en de regelgeving in de drie gewesten. Valorlub vzw is operationeel vanaf 1 januari 2007. De stichtende leden van Valorlub zijn de Belgische Petroleum Federatie, Lubricants Association Belgium, Comeos en Traxio.

Meer weten over Valorlub?
Contact : Frank Vanderpooten
Tel : 02/456 84 52
Email : frank.vanderpooten@valorlub.be

valorlub.be

Valorfrit vzw is het beheersorganisme voor de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor frituuroliën en -vetten.

Valorfrit werd in 2004 opgericht om een collectieve oplossing te bieden aan de aanvaardingsplicht van eetbare vetten en oliën die gebruikt kunnen worden voor het frituren van voedingswaren. In die context heeft Valorfrit, in samenwerking met Fevia en Comeos, 3 milieubeleidsovereenkomsten onderhandeld met de gewestelijke overheden.

Meer weten over Valorfrit?
Contact : Michiel Van den plas
Tel : +32 496 02 80 88
Email : michiel.vandenplas@valorfrit.be

valorfrit.be

Valumat vzw

Valumat vzw is het beheersorganisme voor de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor matrassen in België.

Op 1 januari 2021 is de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor matrassen in voege getreden. Daartoe hebben Comeos, Fedustria, Navem, Recticel, Veldeman Bedding, LS Bedding, Recor Bedding het beheersorganisme Valumat vzw opgericht.

Recydata heeft met Valumat vzw een dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor de uitvoering de verplichtingen die voortvloeien uit de regelgeving in de drie gewesten.

Meer weten over Valumat?
Contact : Frank Vanderpooten
Tel : 02/456 83 22
Email : frank.vanderpooten@valumat.be

VALUMAT.BE

Circletex vzw

Recydata bereidt momenteel, samen met vertegenwoordigers van de sector van textielproducenten, wasserijen en textielinzamelaars, de uitvoering van de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel voor. Hiervoor zal binnenkort een vzw worden opgericht onder de naam Circletex. In eerste instantie wil Circletex, samen met alle spelers binnen de keten van bedrijfstextiel, beschermtextiel en plat linnen, nagaan of er een systeem kan opgezet worden waarbij het bij einde-leven ingezamelde textiel, kan hersteld, hergebruikt of gerecycleerd worden. Hiervoor zullen 7 bedrijven en 3 federaties het voortouw nemen.

Contact : Michiel Van den plas
Tel : +32 496 02 80 88
Email : michiel.vandenplas@recydata.be

Contacteer ons

Informatie nodig? Onze adviseurs staan van maandag tot vrijdag te uwer beschikking op het nummer +32 2 456 84 50. Heeft u een vraag? Vul dan ons contactformulier in.