Valorlub vzw is het beheersorganisme voor de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor smeerolie in België.

Valorlub werd in 2004 opgericht om de uitvoering van de aanvaardingsplicht van gebruikte oliën op zich te nemen. Het voert in naam van zijn leden alle verplichtingen uit die voortvloeien uit de milieubeleids-      overeenkomsten. Valorlub vzw is operationeel vanaf 1 januari 2007. De stichtende leden van Valorlub zijn de Belgische Petroleum Federatie, Lubricants Association Belgium, Comeos en Traxio.

Meer weten over Valorlub?
Contact : Frank Vanderpooten
Tel : 02/456 84 52
Email : frank.vanderpooten@valorlub.be

valorlub.be

Valorfrit vzw is het beheersorganisme voor de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor frituuroliën en -vetten.

Valorfrit werd in 2004 opgericht om een collectieve oplossing te bieden aan de aanvaardingsplicht van eetbare vetten en oliën die gebruikt kunnen worden voor het frituren van voedingswaren. In die context heeft Valorfrit, in samenwerking met Fevia en Comeos, 3 milieubeleidsovereenkomsten onderhandeld met de gewestelijke overheden.

Meer weten over Valorfrit?
Contact : Michiel Van den plas
Tel : +32 496 02 80 88
Email : michiel.vandenplas@valorfrit.be

valorfrit.be

Valumat vzw

Recydata bereidt momenteel, samen met vertegenwoordigers van de sector van de matrassenproducenten- en verdelers, de uitvoering van de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor matrassen voor. Daarvoor hebben ze in 2017 Valumat vzw opgericht. De stichtende leden van Valumat zijn Comeos, Fedustria, Navem, Recticel, Veldeman Bedding, LS Bedding, Recor Bedding

Valumat vzw wordt operationeel vanaf 1 januari 2021.

Circletex vzw

Recydata bereidt momenteel, samen met vertegenwoordigers van de sector van textielproducenten, wasserijen en textielinzamelaars, de uitvoering van de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel voor. Daarvoor zal Circletex vzw in het leven worden geroepen vanaf augustus 2020. In eerste instantie wil Circletex, samen met alle spelers binnen de keten van bedrijfskledij, beschermkledij en plat linnen, nagaan of er een systeem kan opgezet worden waarbij het bij einde-leven ingezamelde textiel, kan hersteld, hergebruikt of gerecycleerd worden. De stichtende leden van Circletex zijn Creamoda, de Federatie van de Belgische Textielverzorging en Fedustria.

Later meer hierover.
Contact : Michiel Van den plas
Tel : +32 496 02 80 88
Email : michiel.vandenplas@recydata.be

Contacteer ons

Informatie nodig? Onze adviseurs staan van maandag tot vrijdag te uwer beschikking op het nummer +32 2 456 84 50. Heeft u een vraag? Vul dan ons contactformulier in.