Jouw partner in het opzetten van UPV-systemen

De uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) is een wettelijk en ecologisch concept dat producenten verantwoordelijk stelt voor alle stadia van de levenscyclus van een product, van ontwerp tot afval, om zo de milieu-impact te verminderen en een meer duurzame circulaire economie te bevorderen.

Recydata is de enige organisatie in België die haar diensten aanbiedt voor het opzetten van systemen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

Dankzij onze nauwe samenwerking met Valipac, de Belgische organisatie voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor bedrijfsmatige verpakkingen, beschikken we over een uitgebreide expertise in de afvalsector, zowel huishoudelijk als bedrijfsmatig. We hebben een vertrouwensrelatie opgebouwd met alle belanghebbenden in de waardeketen voor afval, gaande van producenten tot afvalinzamelaars en verwerkingscentra. Onze sterke relaties en bewezen geloofwaardigheid worden ook erkend door de sectorfederaties. Hun vertrouwen in ons is het resultaat van een nauwe en transparante samenwerking, waarbij elke partij zich inzet om de hoogste kwaliteits- en prestatienormen te behalen.

Europese dimensie van de rapportering

1) Producten onderworpen aan nieuwe uitgebreide producentenverantwoordelijkheden

België is pionier in Europa wat betreft de implementatie van nieuwe UPV-verplichtingen (matrassen, textiel, meubilair, enz.). Deze verplichtingen zullen de komende jaren ook in andere Europese landen van kracht worden (Europese wetgeving).

Het lijkt logisch dat bedrijven die op Europees niveau actief zijn, een centraal rapportagepunt en een uniforme rapportage in heel Europa willen. Dit is waar Recydata om de hoek komt kijken, door de onafhankelijke Europese beheerder te worden van gegevens van derden voor producten die op de markt worden gebracht.

De mogelijkheid van een Europees declaratiesysteem voor het op de markt brengen van producten wordt momenteel besproken met de matrassen-, meubel- en bouwmaterialensector.

2) Informatie over de circulariteit van producten

Databanken over de circulariteit van materialen worden belangrijk in de context van de SDG’s, CSRD-rapporten, eco-modulatie in de bijdrage aan UPV-organisaties, enz.

Recydata wil, in samenwerking met Valipac, de huidige databank over de hoeveelheid recycled content in bedrijfsmatige verpakkingen verder ontwikkelen zodat het de Europese referentie wordt (en uitgebreid wordt naar andere toepassingen).

De aspecten « veiligheid » en « vertrouwelijkheid » zijn essentieel voor onze missie. Daarbij steunen we op een jarenlange ervaring in verschillende sectoren en hebben we een “black box”-functie opgezet op basis van duidelijk gedefinieerde procedures.

Contacteer ons

Informatie nodig? Onze adviseurs staan te uwer beschikking op het nummer +32 2 456 84 50. Je kan ons ook je vraag sturen door ons contactformulier in te vullen.