Tijdens de voorbereidende fase

 • We voeren de voorbereidende marktanalyse uit: welke stromen worden er vandaag opgehaald, via welke systemen, welke zijn de bestaande verwerkingskanalen, ….
 • We realiseren de nodige studies om de behoeften van de sector duidelijk te begrijpen: welke stromen, op welk punt in de keten moet er gemeten worden, hoe kunnen de betrokkenen gestimuleerd worden, ….
 • We stellen scenario’s voor inzameling voor, rekening houdend met logistieke, financiële en datastromen.
 • We stellen een businessplan op.

Tijdens de operationele fase

 • We coördineren de onderhandelingen rekening houdend met de belangen van de bedrijven en desgevallend die van de overheidsinstanties (doelstellingen, preventie, rapportering).
 • We stellen samenwerkingscontracten op en bepalen de door de aangesloten bedrijven te betalen bijdragen die nodig zijn voor de financiering van het systeem.
 • We staan in voor de nodige administratieve ondersteuning (aangifteformulieren voor deelnemers, samenwerkingscontracten met inzamelaars/recuperanten/recycleurs).
 • We onderhandelen over de vergoedingen voor de inzamelaars, stellen de budgetten op en beheren ze.
 • We controleren de ontvangen gegevens (hoeveelheden op de markt gebracht, ingezameld, verwerkt, …)
 • We dragen zorg voor de sensibiliserings- en informatiecampagnes.
 • We staan in voor de voorbereiding en het doorsturen van de rapportering naar de bevoegde overheidsinstanties.

Veiligheid” en “vertrouwelijkheid” zijn essentiële aspecten bij de uitvoering van onze missie. Recydata heeft al jaren ervaring in verschillende sectoren en voerde een “black-box”-functie in die gebaseerd is op duidelijk omschreven procedures. Daarbij worden ook welbepaalde criteria gehanteerd voor toegang, back-up en vertrouwelijkheid.

Maatwerk

Naargelang de behoeften van de klant kan Recydata ook zorgen voor:

 • Ondersteuning voor de betrokken bedrijven bij het opstellen van hun aangiftes.
 • Een audit van de verzamelde gegevens. Het is belangrijk de gegevens op juistheid te controleren. Maar de toegevoegde waarde van Recydata ligt vooral in het feit dat de inhoud van de ingediende aangiftes wordt gecontroleerd met het oog op de reële verwachtingen van de opdrachtgever.
 • Het financieel beheer: facturatie aan de deelnemers en, zo nodig, het beheer van de boekhouding.

Contacteer ons

Informatie nodig? Onze adviseurs staan van maandag tot vrijdag te uwer beschikking op het nummer +32 2 456 84 50. Heeft u een vraag? Vul dan ons contactformulier in.