Historiek

Recydata, een spin-off van Valipac, werd in 2005 opgericht om de Belgische bedrijfswereld te helpen met de nieuwe verplichtingen op het vlak van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

We beschikken over meer dan 20 jaar ervaring met het implementeren van systemen voor de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) en bieden onze partners de diensten van een hoog gekwalificeerd personeel in verschillende vakgebieden (operationeel, administratief, financieel, communicatie, enz.).

Wij hebben een langdurige samenwerking met alle spelers op de markt. We zijn vertrouwd met de systemen en beschikken we over de nodige geloofwaardigheid:

  • de grootste Belgische en Europese sectorfederaties;
  • de voornaamste inzamelaars, recuperatiebedrijven, recycleurs die actief zijn op de markt, zowel in België als in het buitenland;
  • de overheidsinstanties die instaan voor milieukwesties (OVAM, SPW DSD, Leefmilieu Brussel) en de overkoepelende organisaties van de intercommunales (VVSG/Interafval, Copidec en Net Brussel)
  • de multinationale organisaties in verschillende sectoren zoals de petrochemische industrie, de voeding, de distributie, enz.

Onze diensten hebben geleid tot de oprichting van de volgende beheersorganismen: Valorlub, Valorfrit, Valumat et Circletex.

Onze ambities

De ambitie van Recydata is 2-ledig:

  • Enerzijds, het beheer van huidige systemen omtrent Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid voortdurend verbeteren,
  • Anderzijds, de ontwikkeling van nieuwe systemen omtrent uitgebreide producentenverantwoordelijkheid begeleiden en ondersteunen.

Volgende doelstellingen om onze ambities te verwezenlijken:

  • Efficiëntie blijven verbeteren: door synergieën tussen de verschillende opdrachten kunnen we onze acties efficiënter maken en de kosten voor de verschillende UPV-systemen en bedrijven optimaliseren.
  • Overgang naar circulaire materiaalkringlopen stimuleren en faciliteren: onze centrale en neutrale positie maakt ons de ideale partner om binnen bestaande systemen en in de ontwikkeling van nieuwe systemen de circulariteit van materialen te ondersteunen.
  • Persoonlijke ontwikkeling van het team stimuleren: onze medewerkers spelen een essentiële rol in de uitvoering van onze ambities. Hun welzijn en persoonlijke ontwikkeling staan centraal. We waarderen het werk van onze teams en zorgen ervoor dat ze gemotiveerd blijven.

De 4 pijlers van Recydata

Samen:

In opdracht van onze partners werken we vanuit een vertrouwenscultuur succesvol samen met alle stakeholders.

Efficiënt:

Vanuit onze kleine en flexibele organisatie streven we naar een optimale kostenstructuur, kennisstructuur en full service aanpak met synergieën tussen de verschillende systemen. We baseren ons het vrije marktprincipe om maximale efficiëntie te bekomen.

Implementeren en beheren:

We tellen meer dan 20 jaar ervaring met het ondersteunen en begeleiden van de implementatie en het beheer van systemen voor de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) en bieden onze partners de diensten van een hoog gekwalificeerd personeel.

Circulaire systemen:

Een duurzame toekomst kunnen we creëren door de materiaalcyclus gesloten te maken. Door onze centrale positie kunnen we over de grenzen van iedere UPV heen hieraan een bijdrage leveren.

 

Onze waarden

Betrouwbaar

De professionaliteit van ons team en performante tools staan garant voor een kwaliteitsvolle dienstverlening. We verzamelen en verwerken gegevens op een vertrouwelijke manier en streven naar waarheidsgetrouwe data. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. We zijn transparant waar mogelijk.

Pragmatisch

We aarzelen niet om onze werkwijze in vraag te stellen en bij te sturen om de beste resultaten te behalen op een zo efficiënt mogelijke manier.

Zorgzaam

Al onze stakeholders en al onze medewerkers zijn belangrijk. Iedereen wordt gehoord en iedereen draagt bij. We zijn betrokken bij elkaar, we zijn zorgzaam voor elkaar. We erkennen en vertrouwen elkaar in een sfeer van bescheidenheid, eerlijkheid en wederzijds respect.

Innovatief en proactief

We gaan actief op zoek naar bijkomende opportuniteiten die innovatie en toegevoegde waarde voor onze stakeholders inhouden.

Waarden