Onze  structuur

  • Een kleine, flexibele organisatie.
  • Een optimale kostenstructuur: de ondersteunende functies (ICT, boekhouding, receptie, administratie, …) worden gedeeld waardoor men permanent beschikt over gekwalificeerde bijstand en de werkingskosten worden gedrukt.

Onze ervaring

  • Samen tellen we meer dan 30 jaar ervaring met het implementeren van systemen voor de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) en het uitvoeren van audits in zeer uiteenlopende sectoren.
  • We beschikken over hoog gekwalificeerd personeel in verschillende vakgebieden (operationeel, administratief, financieel, communicatie, enz.)

Ons netwerk

Dankzij een succesvolle samenwerking met alle spelers op de markt, zijn we vertrouwd met de systemen en beschikken we over de nodige geloofwaardigheid. Daarbij denken we onder meer aan de langdurige relaties met:

  • de grootste Belgische en Europese sectorfederaties;
  • de voornaamste inzamelaars, recuperatiebedrijven, recycleurs die actief zijn op de markt, zowel in België als in het buitenland;
  • de overheidsinstanties die instaan voor milieukwesties (OVAM, SPW DSD, Leefmilieu Brussel) en de overkoepelende organisaties van de intercommunales (VVSG/Interafval, Copidec en Net Brussel)
  • multinationale organisaties in verschillende sectoren zoals de petrochemische industrie, de voeding, de distributie, enz.