Recydata lanceert overkoepelend project voor inzameling en recyclage van bouwafval met de steun van OVAM en Wallonië.

Verschillende inzamelprojecten zijn opgestart voor de recyclage van specifieke materiaalstromen uit afval van bouwwerven. Na overleg met diverse belanghebbenden uit de bouwsector en de gewestelijke overheden, is er een groeiende vraag naar een overkoepelende aanpak voor het beheer van bouwafval.

Recydata zal haar ervaring met het opzetten en beheren van systemen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid gebruiken om de relevantie en operationele haalbaarheid te onderzoeken van een gecoördineerd beheersysteem voor het beheer van bouwafval in België. Het doel zal zijn om de operationele modaliteiten en verantwoordelijkheden te beschrijven en voor te stellen om de circulariteit van afval uit bouw- en renovatieprojecten te bevorderen.

Recydata zal gebruik maken van bestaande proefprojecten en studies, en zal nauw samenwerken met diverse belanghebbenden uit de bouw- en renovatiesector. De studie heeft een looptijd van één jaar en begint op 1 maart 2024.

Projectparnters