Jouw partner voor het opzetten van circulaire oplossingen

Onze activiteiten gaan van het beheer van projecten voor de inzameling van specifieke afvalstromen tot het opzetten van organisaties voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Vanaf de marktanalyse tot de coördinatie van operationele activiteiten; we bieden volledige ondersteuning tijdens het hele proces. Als onafhankelijke derde partij verzamelen, analyseren en aggregeren we gegevens over de op de markt gebrachte producten, zowel op nationaal als Europees niveau. Op die manier, stellen we aan alle stakeholders betrouwbare informatie ter beschikking.
ONZE DIENSTEN

Waarom beroep doen op Recydata?

Recydata biedt, als enige organisatie in België, haar diensten aan voor het opzetten van systemen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

Door onze nauwe samenwerking met Valipac hebben we een vertrouwensrelatie opgebouwd met alle stakeholders in de waardeketen van afval, gaande van producenten en hun federaties tot afvalophalers en verwerkingscentra.

Onze klantgerichte aanpak en inzet voor operationele uitmuntendheid, hebben ook bijgedragen tot een positief imago bij de overheid. We worden erkend als een betrouwbare en verantwoordelijke partner, die alle voorschriften naleeft en actief bijdraagt aan de bescherming van het milieu.

 

Hoe kan Recydata je helpen?

Dankzij ons brede netwerk, versterkt door onze samenwerking met Valipac, kunnen we oplossingen voor afvalbeheer op maat bieden. Dit uitgebreide netwerk stelt ons in staat om snel en efficiënt te reageren op de behoeften van onze klanten.

We zetten ons in voor het leveren van een kwaliteitsservice tegen basiskosten, zonder afbreuk te doen aan betrouwbaarheid of klantgerichtheid. Dankzij deze klantgerichte aanpak kunnen we de specifieke behoeften van elke klant begrijpen en beantwoorden, zodat we maximale tevredenheid kunnen garanderen.

  • Jouw partner in het opzetten van UPV-systemen

    Ontdek
  • Europese dimensie van de rapportering

    Ontdek

Contacteer ons

Samen zoeken we naar een oplossing aangepast aan jouw behoeften.

Onze referenties

Recydata ligt vandaag aan de basis van de oprichting van 3 organismen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid in verschillende domeinen zoals gebruikte smeerolie, frituurvetten en -oliën en matrassen.

Op dit ogenblik werken we aan het opzetten van een systeem voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor textiel en starten we een studie naar een holistische aanpak voor het beheer van bouwafval.

Tegelijkertijd coördineren we een project voor de inzameling en recyclage van PU-isolatieplaten.