De referentie voor het implementeren van systemen voor de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid

Recydata is een dienstverlener, gespecialiseerd in de implementatie van systemen voor de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid. Onze diensten gaan van de administratieve ondersteuning tot het beheer van gegevens en consultancy. Als spin-off van Valipac kan Recydata u helpen om afvalstromen in kaart te brengen, informatie en gegevens in verband met de recyclage van materialen te verwerken of uw recyclageprocessen te optimaliseren.
ONZE DIENSTEN

Wat is de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid?

De Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (EPR – Extended Producer Responsibility) is een concept dat bijna 30 jaar geleden werd geïntroduceerd.

De wetgeving die uit dit concept voortvloeit, verplicht de producenten om de inzameling en verwerking van hun producten aan het einde van hun levenscyclus te organiseren en te financieren. Doorgaans zijn deze concepten afgeleid van Europese richtlijnen die worden omgezet naar de wetgeving van de lidstaten. In België, beheren verschillende organisaties deze verplichtingen in naam van het bedrijfsleven. Denk bijvoorbeeld aan Fost Plus voor de huishoudelijke verpakkingen, Valipac voor de bedrijfsmatige verpakkingen, Bebat voor de batterijen en accu’s of Recupel voor het afgedankte electrisch en electronisch afval.

Voor bepaalde stromen kan het interessant zijn om vooruit te lopen op een strenge wetgeving door vrijwillig systemen voor recyclage en valorisatie van materialen op te zetten.
Recydata kan u helpen met het zoeken naar de meest geschikte oplossingen en de mogelijke implementatie ervan.

Hoe kan Recydata u helpen?

U wordt geconfronteerd met de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid en wil een beheersysteem opzetten voor een specifieke stroom? Recydata helpt u met een analyse van de meest geschikte oplossing en de implementatie ervan.

Contacteer ons

Samen zoeken we naar een oplossing aangepast aan uw behoeften.

Onze referenties

Recydata verleent haar diensten aan alle bedrijven die te maken hebben met de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid. Onze pragmatische aanpak en systemen hebben al geleid tot de oprichting van 4 beheersorganismen in verschillende domeinen zoals gebruikte smeerolie, frituurvetten en -oliën, matrassen en textiel.