Verwerking van milieugegevens

black-box en audit

De context

De organisaties die instaan voor terugname-
verplichtingen
op het gebied van afval willen over zo recent mogelijke gegevens van hun sector beschikken. Maar meestal zijn dit uiterst concurrentiële en vertrouwelijke gegevens. Sectoren zijn daarom meestal niet geneigd om zelf over te gaan tot het verzamelen, verwerken en interpreteren van de gegevens.
Ook moeten de regionale overheidsinstanties op het vlak van milieu kunnen rekenen op betrouwbare gegevens zodat ze de juiste aanbevelingen kunnen doen voor hun actieplannen. Dat wordt vaak bemoeilijkt door de administratieve rompslomp die dit met zich meebrengt.

Hoe kan Recydata u hierbij helpen?

RECYDATA kan de nodige gegevens opvragen bij de verschillende spelers in de markt, ze controleren, ze bestuderen en ook verwerken. Het is daarbij de bedoeling om een globaal beeld te creëren waarbij het niet meer mogelijk is om het marktaandeel van ieder bedrijf te bepalen. Dat geldt zowel op Belgisch als op Europees niveau.
“Veiligheid” en “vertrouwelijkheid” zijn essentiële aspecten bij dit type missie. RECYDATA heeft al jaren ervaring in verschillende sectoren en voerde een “black-box”-functie in die gebaseerd is op duidelijk omschreven procedures. Daarbij worden ook welbepaalde criteria gehanteerd voor toegang, back-up en vertrouwelijkheid.
Een andere troef is de flexibiliteit van de “black-box”-functie van RECYDATA : de gegevensdatabank wordt op maat ontworpen zodat zowel grote structuren, met heel veel betrokkenen, als kleinere organisaties met een beperkt aantal deelnemers, hiervan op een pragmatische manier gebruik kunnen maken..
Naargelang de noden van de klant kan Recydata ook zorgen voor:

  • ondersteuning voor de betrokken bedrijven bij het opstellen van hun aangiftes
  • een audit van de verzamelde gegevens. Het is belangrijk de gegevens op juistheid te controleren. Maar de toegevoegde waarde van RECYDATA ligt vooral in het feit dat de inhoud van de ingediende aangiftes wordt gecontroleerd met het oog op de reële verwachtingen van de opdrachtgever. Zowel in België als internationaal.
  • het financieel beheer: facturatie aan de deelnemers en zo nodig de financiële administratie kunnen ook deel uit maken van de opdracht.