Systemen voor beheer van afvalstromen

set-up en optimalisatie

De context

Voor heel wat sectoren kan het interessant zijn om op voorhand in te spelen op een strenge wetgeving of, op vrijwillige basis, systemen in te voeren die de recyclage en valorisatie van materialen ten goede komen.
In sommige gevallen is het de wetgever die de producenten en importeurs verplicht om bepaalde afvalstromen terug te nemen om zo de recyclagegraad te verhogen.
Of het nu gaat om verplichte of vrijwillige voorschriften, het is in de praktijk vaak moeilijk om zich daar als bedrijf op individuele wijze aan te houden (bedrijf per bedrijf). Een analyse van de meest geschikte oplossing en de eventuele implementatie ervan zijn twee essentiële stappen.

Hoe kan Recydata u hierbij helpen?

RECYDATA kan operationele en administratieve ondersteuning bieden tijdens de voorbereidende fase. Het kan tevens het volledige operationele beheer voor rekening van de opdrachtgever uitvoeren.

Tijdens de voorbereidende fase:

 • De nodige studies uitvoeren om de behoeften van de sector duidelijk te onderscheiden (welke stromen,op welk punt in de keten moet er gemeten worden, hoe kunnen de betrokkenen gestimuleerd worden, …)
 • Scenario’s voor inzameling voorstellen rekening houdend met logistieke, financiële en datastromen
 • Een business plan opstellen
 • enz.

Tijdens de operationele fase:

 • De onderhandelingen coördineren rekening houdend met de belangen van de bedrijven en desgevallend die van de overheidsinstanties (doelstellingen, preventie, rapportering)
 • Samenwerkingscontracten opmaken en de door de aangesloten bedrijven te betalen bijdragen bepalen
 • Instaan voor de nodige administratieve ondersteuning (aangifteformulieren voor deelnemers, samenwerkingscontracten met inzamelaars/recuperatiebedrijven/recycleurs)
 • Onderhandelen over de vergoedingen voor de inzamelende bedrijven, de budgetten opstellen en beheren
 • De verzamelde informatie controleren (op de markt gebracht, verzameld, verwerkt, …)
 • Instaan voor sensibilisering en informeren
 • De rapportering naar de bevoegde overheidsinstanties voorbereiden en in samenspraak met de betrokken sectoren opmaken en doorsturen.