Certificatie

EuCertPlast

De context

Als plastic recycleur wil u in het kader van uw strategie voor duurzame ontwikkeling aantonen dat uw onderneming respect heeft voor het milieu en dat uw productieproces voldoet aan de Europese normen en de van kracht zijnde nationale wetgeving.

EuCertPlast is een certificatieprogramma dat recycleurs van plastic erkent wiens activiteiten voldoen aan hoge kwaliteitsvereisten.
Dit certificaat garandeert uw leveranciers en klanten dat alle binnenkomende plastic afval volgens de beste praktijken wordt verwerkt.

Hoe kan Recydata u hierbij helpen?

Recydata was het eerste Belgische organisme dat erkend werd voor het toekennen van het EuCertPlast-certificaat.
Dat certificaat garandeert ook dat u op een milieuvriendelijke manier werkt conform de Europese normen (EN 15343, EN 15347, …) en de nationale wetgeving.
EuCertPlast ijvert voor een ecologische recyclage van plastic en concentreert zich op de traceerbaarheid en de evaluatie van de conformiteit en de gerecycleerde inhoud van de gerecupereerde materialen.
In deze context voeren wij audits uit bij installaties voor de recyclage van plastic: deze audits garanderen de leveranciers en de klanten dat de behandeling van alle plastic afval bij een gecertificeerd recycleur voldoet aan de beste praktijken van het moment. Ze garanderen ook de concentratie van “post consumer” materialen:

Volgens de certificatieprocedure van EuCertPlast zijn er 3 belangrijke types audit:
1. Een aanvankelijke audit: dit is een eerste audit van het recyclageproces
2. Een jaarlijkse opvolging
3. Een audit betreffende belangrijke veranderingen in het recyclageproces;

Klik hier voor meer informatie over de activiteiten van EuCertPlast.