Onze troeven

Wij stellen onze middelen en onze vaardigheden ter beschikking om u optimale prestaties aan te bieden, onder meer dankzij:

Onze  structuur

 • een kleine, flexibele organisatie
 • een optimale kostenstructuur: de ondersteunende functies (ICT, boekhouding, receptie, administratie, …) worden gedeeld waardoor men permanent beschikt over gekwalificeerde bijstand  zodat de werkingskosten worden gedrukt. Het toegewezen personeel kan zich concentreren op de core business.

Onze ervaring

 • samen tellen we meer dan 30 jaar ervaring met het implementeren van terugnamesystemen voor het beheer van afvalstromen en audits in zeer uiteenlopende sectoren
 • hoog gekwalificeerd personeel op verschillende vakgebieden (operationeel, administratief, financieel, communicatie, enz.)
 • een internationale expertise die in combinatie met de ligging in Brussel de contacten op Europees en internationaal niveau bevordert

Onze contacten

 • succesvolle samenwerking met alle spelers op de markt, waardoor wij vertrouwd zijn met terugnamesystemen en over de nodige geloofwaardigheid beschikken. We vermelden onder meer langdurige relaties met:
  • de grootste Belgische en Europese sectorfederaties,
  • de voornaamste inzamelaars, recupereerbedrijven, recycleurs die actief zijn op de markt in België en in het buitenland
  • de overheidsinstanties die instaan voor milieukwesties (OVAM, OWD, BIM) en de intercommunales (VVSG, Interafval, Copidec)
  • multinationale organisaties in verschillende sectoren zoals de petrochemische industrie, voeding, distributie, enz.